10.10.2023 TÜ üldkoosolek

10.10.2023 toimunud TÜ üldkoosolekul otsustati TÜ liikmemaksu suuruseks 10 eurot kalenderaasta kohta mis hakkab kehtima 01.01.2024. Liikemelisuse pikendamise kohta esitatakse arve kalendriaasta alguses jaanuar kuus ja õigeaegse tasumise korral pikeneb liikmelisus automaatselt 1 aasta võrra. (st. jaanuarikuus väljastame arve ning selle tasumise korral kehtib Teie liikmelisus kuni uue arve esitamiseni uue aasta jaanuaris ).