Meie ühingust

Springerspanjelite TÜ

Eesti Springerspanjelite Tõuühingu asutamisleping sõlmiti Tallinnas 17.09.2016
Ühingu eesmärgiks on ühendada kõiki, kelle südames on inglise- ja welshi springerspanjelid.

-ESSTÜ suunab ja nõustab springeri tõugude aretustööd Eestis .

-ESSTÜ kogub, koostab, vahetab ja levitab kõikvõimalikku springereid puudutavat informatsiooni oma liikmete ja potentsiaalsete liikmete hulgas.
-ESSTÜ viib läbi springeritele mõeldud koolitusi, korraldab tõunäitusi ja muid üritusi.
-nõustab  springerite omanikke.

Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.