PA-S jahikatse reeglid

PA-S jahikatse reeglid

Kunstliku jahikatse eeskiri tööomaduste hindamiseks veelindude leidmisel
(PA-S)
Kinnitatud EKL JKK eestseisuses 15.08.2023
Kinnitatud EKL volinike koosolekul 05.09.2023
Kehtib alates 01.01.2024
Kasutatavad lühendid:
EKL- Eesti Kennelliit
EKL JKK- Eesti Kennelliidu Jahikoerte Kogu
FCI- Rahvusvaheline Künoloogiline Föderatsioon (Fédération Cynologique Internationale)
SPA – Spanjelite tõuomane katse
1. Katse eesmärk
1.1. FCI alarühma 8.2 ja 8.3 kuuluvate koerte (välja arvatud retriiverid) jahiomaduste kindlakstegemise katse veelindude leidmisel (edaspidi katse) eesmärgiks on katsetada koerte jahiomadusi veelinnujahiks, saamaks teavet aretuse jaoks ning edendamaks koerte kasutamist veelinnujahil.
2. Katse korraldamine
2.1. Katse korraldamisel lähtutakse käesolevas juhendis reguleerimata küsimustes EKL JKK Jahikatsete üldeeskirjast ja muudest kehtivatest EKL dokumentidest.
2.2. Katset tohib korraldada sügisesel veelinnujahi hooajal või väljaspool jahihooaega omades seadus(t)es nõutud kooskõlastusi.
2.3. Koeri võib hinnata kõigi jahieeskirjas lubatud partlaste (edaspidi lind) leidmisel. Keelatud on kasutada peibutusparte.
2.4. Katse korraldajal on õigus otsustada osavõtvate koerte arv. Üks kohtunik võib päeva jooksul hinnata maksimaalselt kümmet (10) koera.
2.5. Katse ajal on lubatud katsealal viibida kohtunikel, kuni kahel harjutuskohtunikul, koerajuhil, abilisel ning vajadusel EKL JKK eestseisuse poolt määratud isikutel.
2.6. Koeri hinnatakse individuaalselt.
2.7. Koerte katsele pääsemise järjekord loositakse kohapeal.
2.8. Kohtunik peab katsele eelneva sissejuhatuskõnega kordama osalevatele koerajuhtidele lühidalt üle hindamise alused ning andma vajalikud juhised katse sooritamiseks. Täpsemad juhtnöörid antakse igale koerajuhile katsepaigas. Koera soorituste järel annab kohtunik koera töö kohta suulise hinnangu.
2.9. Katsel laseb relvast katse korraldaja ja/või kohtuniku poolt määratud isik. Relvana kasutatakse sileraudset lahtimurtavat jahipüssi või kaasaegset stardipüstolit.
2.10. Katse päeval peab katse korraldaja tagama veterinaararsti kiire kättesaadavuse.